O škole

Charakteristika školy

Základní škola Staré Hamry se nalézá v malebném prostředí horské pohraniční obce. Poskytuje výchovu a vzdělání žákům 1. stupně ZŠ a to dle vzdělávacího programu „Tvořivost pro život“. Od roku 2006 je zařazena do sítě Tvořivých škol, tzn., že ve vzdělávacím procesu upřednostňujeme metody vyžadující aktivní zapojení žáků před pasivním přijímáním poznatků.

Jsme malotřídní škola, která má pouze dvě třídy se spojenými ročníky (1. třída – 1. a 2. ročník, 2. třída – 3., 4. a 5. ročník). I přes tuto na první pohled negaci dosahujeme velmi vysokých výsledků ve vzdělání.

V letošním školním roce navštěvuje školu 31 žáků. Díky těmto nízkým počtům můžeme říci, že jsme škola rodinného typu. Žáci i učitelé se velmi dobře znají, což umožňuje individuální přístup ke každému jedinci. Na rozdíl od jiných škol se u nás nevyskytují žádné sociálně patologické jevy.

Pedagogický sbor je plně kvalifikován. Tvoří ho 4 učitelky, vychovatelka školní družiny. Na daný počet žáků se jedná o vysoký nadstandard!!!

Škola disponuje dvěma třídami, počítačovou učebnou s 9 počítači, oddělením pro školní družinu, kuchyní, jídelnou, tělocvičnou a novým školním hřištěm. Celá je vybavená novým nábytkem. Poskytuje velmi příjemné prostředí, ve kterém se žáci i učitelé dobře cítí.

Rovněž po technické stránce je velmi dobře vybavená. V každé třídě je interaktivní tabule. Tabule jsou napojené na internet, obsahují výukové programy a tím umožňují výuku na té nejvyšší úrovni.

Velkou předností je také vynikající domácí strava, kterou zajišťuje naše školní jídelna.

Nahoru