Organizace školy

Zaměstnanci školy:

Ředitelka školy: Mgr. Dana Petriková
Zástupce ředitele a třídní učitelka: Mgr. Alice Tomečková
Učitelka: Mgr. Jana Filipová
Vychovatelka: Andrea Sehnalová
Ekonomka: Ing. Monika Sojáková
Vedoucí školní kuchyně: Andrea Sehnalová
Kuchařka: Marie Červenková
Školnice: Ludmila Červenková
Pověřenec pro GDPR: JUDr. Jan Šťastný, MPA

Organizace školního roku 2022/2023:

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2022
Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023
Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: středa 26. října 2022 a čtvrtek 30. října 2022
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny: od 6. do 12. února 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
Hlavní prázdniny: od 1. července 2023