Školní jídelna

Jídelní lístek:

Vedoucí školní jídelny: Andrea Sehnalová (telefon: 604 586 010)

oběd procena
žáky 1.- 4. ročníku28,- Kč
žáky 5. ročníku30,- Kč
cizí strávníky75,- Kč

Obědy se vydávají:

Odhlašování obědů:

Nahoru