Školní jídelna

Jídelní lístek:

Vedoucí školní jídelny: Věra Milatová (telefon: 595 534 432)

oběd procena
žáky 1.- 4. ročníku22,- Kč
žáky 5. ročníku24,- Kč
cizí strávníky57,- Kč

Obědy se vydávají:

Odhlašování obědů:

Nahoru