Školní družina

Provoz školní družiny:

Odpolední družina: 11:40 - 15:30 hod.
Vychovatelka: p. Andrea Sehnalová
Poplatek za ŠD: 50,-Kč měsíčně, splatné do 10. dne v měsíci
                          (osobně p. Sehnalové)
Odchody ze ŠD: dle zápisového lístku
V případě jiného odchodu žáka ze ŠD, než je uvedeno v zápisovém lístku, máte možnost omluvit své dítě těmito způsoby:

Plán činnosti školní družiny:

Vnitřní řád: